Menu

CON/1998/27

  1. Advies inzake de benoeming van de president, de vice-president en de overige leden van de directie van de ECB  (CON/1998/27), PB C 169 van 4.6.1998, blz. 14.

      Aanvullende informatie

       
      Aanbeveling van de Raad van 3 mei 1998 betreffende de benoeming van de president van de ECB, de vice-president en de andere leden van de directie