Menu

CON/1998/27

  1. Opinjoni dwar il-ħatra tal-President, tal-Viċi-President u tal-membri l-oħra tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE (CON/1998/27), ĠU C 169, 4.6.1998, pġ. 14,