CON/1998/27

  1. Atzinums par ECB priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un pārējo Valdes locekļu iecelšanu (CON/1998/27), OV C 169, 4.6.1998, 14. lpp.,