Menu

CON/1998/27

  1. Nuomonė dėl ECB pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir vykdomosios valdybos narių skyrimo (CON/1998/27), OL C 169, 1998 6 4, p. 14,