Menu

CON/1998/27

  1. Stanovisko ke jmenování prezidenta, viceprezidenta a ostatních členů Výkonné rady ECB (CON/1998/27), Úř. věst. C 169, 4. 6. 1998, s. 14,