Menu

CON/1998/15

  1. Yttrande om det statistiska underlag som skall användas vid fastställandet av fördelningsnyckeln för tecknandet av ECB:s kapital (CON/1998/15), EGT C 190, 18.6.1998, s. 7.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets beslut om det statistiska underlag som skall användas vid fastställandet av fördelningsnyckeln för tecknandet av ECB:s kapital (KOM(97) 725 - CNS 98/57)