CON/1998/15

  1. Mnenje v zvezi s statističnimi podatki, ki bodo uporabljeni za določitev ključa za vpis kapitala ECB (CON/1998/15), UL C 190, 18. 6. 1998, str. 7,