CON/1998/15

  1. Stanovisko k štatistickým údajom, ktoré sa majú používať na určovanie kľúča na upisovanie základného imania ECB (CON/1998/15), Ú. v. ES C 190, 18. 6. 1998, s. 7,