Menu

CON/1998/15

  1. Lausunto EKP:n pääoman merkintään sovellettavan jakoperusteen määräytymisessä käytettävistä tilastotiedoista (CON/1998/15), EYVL C 190, 18.6.1998, s. 7.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan keskuspankin pääoman merkintään sovellettavan jakoperusteen määräytymisessä käytettävistä tilastotiedoista (KOM(97) 725 - CNS 98/57)