Menu

CON/2004/11

  1. Yttrande om utnämningen av en ny ledamot av ECB:s direktion (CON/2004/11), EUT C 87, 7.4.2004, s. 37.

      Ytterligare information

       
      Rådets rekommendation av den 30 mars 2004 om utseende av en ledamot i ECB:s direktion