CON/2004/11

  1. Advies betreffende de benoeming van een nieuw lid van de directie van de ECB (CON/2004/11), PB C 87 van 7.4.2004, blz. 37.

      Aanvullende informatie

       
      Aanbeveling van de Raad van 30 maart 2004 betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB