Menu

CON/2004/11

  1. Lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta suosituksesta (CON/2004/11), EUVL C 87, 7.4.2004, s. 37.

      Lisätietoja

       
      Neuvoston suositus, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2004, EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämisestä