Menu

CON/2003/13

  1. Yttrande om en rekommendation beträffande utnämningen av ECB:s nya ordförande (CON/2003/13), EUT C 187, 7.8.2003, s. 16.

      Ytterligare information

       
      Rådets rekommendation av den 15 juli 2003 om utnämning av ordförande i ECB