CON/2003/13

  1. Advies inzake de aanbeveling betreffende de benoeming van de nieuwe president van de ECB (CON/2003/13), PB C 187 van 7.8.2003, blz. 16.

      Aanvullende informatie

       
      Aanbeveling van de Raad van 15 juli 2003 betreffende de benoeming van de president van de Europese Centrale Bank