Menu

CON/2003/13

  1. Udtalelse om henstilling om udnævnelse af ny formand for ECB (CON/2003/13), EUT C 187 af 7.8.2003, s. 16.

      Læs mere

       
      Rådets henstilling af 15. juli 2003 om udnævnelse af formanden for ECB