CON/1998/53

  1. Stanovisko k zloženiu Hospodárskeho a finančného výboru (CON/1998/53), Ú. v. ES C 77, 20. 3. 1999, s. 9,