CON/1998/53

  1. Opinia w sprawie składu Komitetu Ekonomicznego i Finansowego (CON/1998/53), Dz.U. C 77 z 20.3.1999, str. 9,