CON/1998/53

  1. Advies inzake de samenstelling van het Economisch en Financieel Comité (CON/1998/53), PB C 77 van 20.3.1999, blz. 9.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een besluit van de Raad houdende nadere bepalingen betreffende de samenstelling van het Economisch en Financieel Comité (COM(1998) 110)