Menu

CON/2003/5

  1. Yttrande om det statistiska underlag som skall användas vid ändring av fördelningsnyckeln för tecknande av ECB:s kapital (CON/2003/5), EUT C 102, 29.4.2003, s. 11.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets beslut om det statistiska underlag som skall användas vid ändring av fördelningsnyckeln för tecknande av ECB:s kapital (KOM(2003) 114)