Menu

CON/2003/5

  1. Opinjoni dwar id-data ta’ statistika biex tintuża għall-aġġustament ta' l-iskema tas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-BĊE (CON/2003/5), ĠU C 102, 29.4.2003, pġ. 11,