Menu

CON/2003/5

  1. Vélemény az EKB tőkejegyzési kulcsának kiigazításához alkalmazandó statisztikai adatokról (CON/2003/5), HL C 102., 2003.4.29., 11. o,