Menu

CON/2003/5

  1. Arvamus statistiliste andmete kohta, mida kasutatakse EKP kapitali märkimise aluse korrigeerimiseks (CON/2003/5), ELT C 102, 29.4.2003, lk 11,