Menu

CON/2003/5

  1. Udtalelse om statistiske data til brug ved justering af fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB (CON/2003/5), EUT C 102 af 29.4.2003, s. 11.

      Læs mere

       
      Forslag til Rådets afgørelse om de statistiske data, der skal benyttes ved justering af fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB (KOM(2003) 114)