Menu

CON/2003/5

  1. Stanovisko ke statistickým údajům pro úpravu klíče pro upisování základního kapitálu ECB (CON/2003/5), Úř. věst. C 102, 29. 4. 2003, s. 11,