CON/2003/6

  1. Yttrande om en rekommendation beträffande utnämningen av en ny ledamot av ECB:s direktion (CON/2003/6), EUT C 105, 1.5.2003, s. 37.

      Ytterligare information

       
      Rådets rekommendation av den 14 april 2003 om utseende av en ledamot i ECB:s direktion