CON/2003/6

  1. Stanovisko k odporúčaniu o vymenovaní nových členov Výkonnej rady ECB (CON/2003/6), Ú. v. EÚ C 105, 1. 5. 2003, s. 37,