CON/2003/6

  1. Opinia w sprawie rekomendacji w zakresie mianowania nowego członka Zarządu EBC (CON/2003/6), Dz.U. C 105 z 1.5.2003, str. 37,