CON/2003/6

  1. Advies inzake een aanbeveling betreffende benoeming van een nieuw lid van de directie van de ECB (CON/2003/6), PB C 105 van 1.5.2003, blz. 37.

      Aanvullende informatie

       
      Aanbeveling van de Raad van 14 april 2003 betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB