CON/2003/6

  1. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni dwar l-appuntament ta’ membru ġdid tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE (CON/2003/6), ĠU C 105, 1.5.2003, pġ. 37,