CON/2003/6

  1. Nuomonė dėl rekomendacijos dėl naujo ECB vykdomosios valdybos nario paskyrimo (CON/2003/6), OL C 105, 2003 5 1, p. 37,