CON/2002/11

  1. Stanovisko k odporúčaniu o vymenovaní viceprezidenta ECB (CON/2002/11), Ú. v. ES C 100, 25. 4. 2002, s. 8,