CON/2002/11

  1. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni dwar il-ħatra tal-Viċi-President tal-BĊE (CON/2002/11), ĠU C 100, 25.4.2002, pġ. 8,