CON/2002/11

  1. Atzinums par ieteikumu par ECB priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu (CON/2002/11), OV C 100, 25.4.2002, 8. lpp.,