CON/2002/11

  1. Nuomonė dėl rekomendacijos dėl ECB pirmininko pavaduotojo skyrimo (CON/2002/11), OL C 100, 2002 4 25, p. 8,