Menu

CON/2002/11

  1. Lausunto EKP:n varapuheenjohtajan nimittämistä koskevasta suosituksesta (CON/2002/11), EYVL C 100, 25.4.2002, s. 8.

      Lisätietoja

       
      Neuvoston suositus, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2002, EKP:n johtokunnan varapuheenjohtajan nimittämisestä