Menu

CON/2002/11

  1. Udtalelse om indstilling om udnævnelse af næstformanden for ECB (CON/2002/11), EFT C 100 af 25.4.2002, s. 8.

      Læs mere

       
      Rådets henstilling af 15. april 2002 om udnævnelse af næstformanden for direktionen for ECB