Menu

CON/2019/35

  1. Yttrande om en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i ECB:s direktion (CON/2019/35), EUT C 374, 23.10.2019, s. 2.

      Ytterligare information

       
      Rådets rekommendation av den 10 oktober 2019 om utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion