Menu

CON/2019/35

  1. Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka Zarządu EBC  (CON/2019/35), Dz.U. C 374 z 23.10.2019, str. 2.

      Dodatkowe informacje

       
      Zalecenie Rady z dnia 10 października 2019 r. w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego