CON/2019/35

  1. Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2019/35), PB C 374 van 23.10.2019, blz. 2.

      Aanvullende informatie

       
      Aanbeveling Van De Raad van 10 oktober 2019 betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank