Menu

CON/2019/35

  1. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta’ membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE  (CON/2019/35), ĠU C 374, 23.10.2019, pġ. 2.

      Aktar tagħrif

       
      Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-10 ta’ Ottubru 2019 dwar il-ħatra ta’ membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew