CON/2019/35

  1. Vélemény az EKB Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról  (CON/2019/35), HL C 374., 2019.10.23., 2. o.

      Kiegészítő információ

       
      A Tanács ajánlása (2019. október 10.) az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről