CON/2019/35

  1. Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta  (CON/2019/35), ELT C 374, 23.10.2019, lk 2.

      Täiendav teave

       
      Nõukogu soovitus, 10. oktoober 2019, Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta