CON/2019/35

  1. Stanovisko k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady ECB (CON/2019/35), Úř. věst. C 374, 23. 10. 2019, s. 2.

      Dodatečné informace

       
      Doporučení Rady ze dne 10. října 2019 o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky