Menu

CON/2019/35

  1. Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ (CON/2019/35), OВ C 374, 23.10.2019 г., стр. 2..

      Допълнителна информация

       
      Препоръка на Съвета от 10 октомври 2019 година за назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка