Menu

CON/2019/28

 1. Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní prezidentky ECB (CON/2019/28), Ú. v. EÚ C 258, 25. 7. 2019, s. 2.

   Dodatočné informácie

    
   Odporúčanie Rady o vymenovaní prezidentky Európskej centrálnej banky
    
   Odporúčanie Rady z 10. októbra 2019 o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky