Menu

CON/2019/28

  1. Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania prezesa EBC (CON/2019/28), Dz.U. C 258 z 25.7.2019, str. 2.

      Dodatkowe informacje

       
      Zalecenie Rady dotyczące mianowania prezesa Europejskiego Banku Centralnego