Menu

CON/2019/28

  1. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni mill-Kunsill dwar il-ħatra tal-President tal-BĊE (CON/2019/28), ĠU C 258, 25.7.2019, pġ. 2.

      Aktar tagħrif

       
      Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra tal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew