CON/2019/28

  1. Vélemény az EKB elnökének kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról (CON/2019/28), HL C 258., 2019.7.25., 2. o.

      Kiegészítő információ

       
      A Tanács Ajánlása az Európai Központi Bank elnökének kinevezéséről