Menu

CON/2019/28

  1. Lausunto EKP:n johtokunnan puheenjohtajan nimittämistä koskevasta neuvoston suosituksesta  (CON/2019/28), EUVL C 258, 25.7.2019, s. 2.

      Lisätietoja

       
      Neuvoston suositus Euroopan keskuspankin johtokunnan puheenjohtajan nimittämisestä