Menu

CON/2019/28

  1. Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на председателя на ЕЦБ (CON/2019/28), OВ C 258, 25.7.2019 г., стр. 2..

      Допълнителна информация

       
      Препоръка на Съвета за назначаване на председател на Европейската централна банка